Pris eller kostnad för en överlåtelsebesiktning eller Jordabalksbesiktning är beroende av omfattningen av besiktningen och storleken på byggnaden som ska besiktas. Överlåtelsebesiktning kallas ibland husbesiktning eller köparbesiktning respektive säljarbesiktning. Vi besiktar i hela landet med tyngdpunkt på Länen Stockholm, Uppsala,  Västmanland, Norrbotten. Milersättning kan tillkomma.

NYHET!

Vi börjar med besiktning av bostadsrätter. Till skillnad från en besiktning av en fastighet (villa, sommarstuga, torp mm) så har man som köpare av en BRF ytterligare en part att ta hänsyn till utöver säljaren, dvs Bostadsrättsföreningen. Vi granskar BRF årsredovisning och jämför den med skick på Bostadsrättsföreningens byggnader och då främst trappuppgångar, fasader och tak. Vi är ensamma om att erbjuda denna besiktning med kvalificerad personal dvs som är såväl utbildad ekonom och utbildad byggnadsingenjör samt har mer än 10 års erfarenhet inom området.

OBS! Vi har tillgängliga tider. Ring 0701 700 425 för en tidsbokning

Prislista 2017-11-17, gäller fram till 2017-12-31

Nivå 1                      Endast okulär besiktning, SBR standard (det är den vanligast valda, inga provhål eller mätningar). Här ingår det 2 timmar besiktning. Kunden bestämmer vilka punkter som ska prioriteras och om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.                                                                                               6 500:-

Nivå 2                      Med kontroll av konstruktion (hål tas upp och riskkonstruktioner kontrolleras, OBS! Återställning efter håltagning ingår ej). Här ingår det 3 timmar besiktning. Kunden bestämmer vilka punkter som ska prioriteras och om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.                                                                                                                                  9 500:-

Nivå 3       Med kontroll av konstruktioner och åtgärdsförslag (väljs på plats ex om besiktningsmannen berättar att han noterar avvik som kommer att presenteras i riskanalys eller fortsatt teknisk utredning, eller om köpare/säljare så önskar/beställer). Här ingår det 3 timmar besiktning. Kunden bestämmer vilka punkter som ska prioriteras och om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.                                   12 500:-

Nivå 4       Som nivå 3 men med tillägg av okulär kontroll av el, VVS, ventilation samt fuktindikation i våtrum, mätning fuktkvot i vind och krypgrund, mätning relativ fuktighet och CO2 i rumsluft i vardagsrum eller kök. Uppmätning av bostad (om så önskas och ritning finns tillgänglig), prioritering av åtgärder som framkommit och som återkommer i fortsatt teknisk utredning och riskkonstruktion.  Värmekamera används för att se om det är värmeläckage från fasad (enbart vid minusgrader). Här ingår det 4 timmar besiktning. Kunden bestämmer vilka punkter som ska prioriteras och om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.                                                             15 500:-

Jordabalksbesiktning   Som nivå 4 med tillägg i enlighet med jämförelse mellan Jordabalksbesiktning och Överlåtelsebesiktning. Här ingår det vi hinner med under 4 timmar besiktning. Kunden bestämmer vilka punkter som ska prioriteras och om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.                                                                                                                                           17 500:-

Utredning/fördjupad undersökning efter en besiktning är utförd, dvs vid senare tillfälle  än då besiktningen utförs                                                                                                      6 000:-

Utredning utan en tidigare utförd besiktning, dvs vi besiktar det område vi avser utreda och utreder därefter                                                                                                                                                                                                   10 000:-

 

Vid en utredning/fördjupad undersökning via Fastighetshuset JSAN AB så lämnar byggnadsingenjören ut de prioriterade åtgärdsförslag som framkommit vid besiktningen och om det är möjligt även en uppskattad omfattning av arbetet.

Energideklaration i kombination med besiktning                                                                                                                                                                                                                     2 500:-

Energideklaration                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4000:-

 

Besiktningsgenomgång på plats med kund (genomgång via telefon utförs ej)                                                                                                                                                                       2 000:-

Besiktningsgenomgång av annat besiktningsföretags besiktning                                                                                                                                                                                                                             6 000:-

Den som beställt besiktningen kan ringa besiktningsman utan kostnad upp till 6 mån efter utförd besiktning

Ombesiktning (Efter 6 mån)                                                                                                                                                                                                                                                      4 000:-

 

Besiktning av BRF                                              5 000:-

 

Om huset inte säljs/köps så måste man ändå betala hela summan för besiktningarna, gäller samtliga besiktningar!

Vid säljarbesiktning ska besiktningen betalas senast 90 dagar efter utförd besiktning och utan uppmaning, vid köparbesiktning senast 30 dagar efter utförd besiktning och utan uppmaning. Bg för inbetalning lämnas i uppdragsbekräftelsen och ses som avisering/faktura.

På Fastighetshuset är besiktningsmannen alltid byggnadsingenjör med mångårig erfarenhet av besiktningar och innehar giltig ansvarsförsäkring vars omfattning och förklaring bifogas i uppdragsbekräftelsen. Ansvarsförsäkring och ansvarsbegränsning ingår i samtliga besiktningarna.

För beställning ring mäklare eller Fastighetshuset på 0701 700 425

För besiktning under helger och kvällar tillkommer 1 500 SEK inkl moms.

Kommentera