CV

Ekonom og Ingenjör med erf av teknisk- og ekonomisk förvaltning, projektledning, controller.

Personalia

Bilde

Ekonom og Ingenjör med erf av teknisk- og ekonomisk förvaltning, projektledning, controller.

Utdanning


08.1984 05.2006
Företagsekonomi / Nationalekonomi / Statskunskap / Fastighetsjuridik , B.sc.
Økonomi
Har sammanlagt 7 år utbildning inom ekonomi på Universitet! Inriktningen är ekonomistyrning!

08.1976 05.1980
Tekniskt Gymnasium , Ingeniør
Bygg og anlegg
Byggnadsingenjör inriktning anläggning. Kompletterat med kurser i Bygtek , BBR (byggregler), BKR (konstruktionsregler), Entrepenadbesiktning, Energibesiktning, Fuktbesiktning … Har också läst 2 kurser i byggteknik på universitet samt ca ett år Juridik med inriktning fastighetsrätt.

Erfaring


01.1998 nåværende
Projektledare, fastighetsförvaltare, controller, Fastighetshuset JSAN AB
Offentlig sektor & tjenester
I dag arbetar jag i Sverige med fastighetsbesiktningar (överlåtelsebesiktningar och snart även entrepenadbesiktningar), och som energiexpert.

Från 2007 till årsskiftet 2012-2013 arbetade jag i Norge (Oslo) som Byggprojektledare nybyggnad. Jag har kompletterat med att i Sverige göra överlåtelsebesiktningar (tillståndstaxt) samt energideklarationer.

Min utbildning är främst inom ekonomi men de sista 10 åren har jag främst arbetat som Byggnadsingenjör, teknisk Fastighetsförvaltare och projektledare/byggledare.

Min utbildning inom Ekonomi är inriktad på ekonomistyrning och förändringsarbete vilket jag haft stor nytta av i mitt arbete som ingenjör och ekonom.

Rent konkret har jag exempelvis effektiviserat processen demobilisering vilket inneburit en mer än 50% minskning av kostnaderna och utvecklat ett enklare standardiserat skolkoncept som är mer än 20% billigare att producera, transportera och montera.

Jag har också erfarenhet av att som administrativ chef ta över ett fastighetsbolags verksamhet och bygga upp den med personal, system och rutiner. Min uppgift var att lära upp personalen och se till att rutiner (såväl tekniska som administrativa), system och individer fungerade som en enhet. Bolaget i fråga hade vid det tillfället 2600 lägenheter och ca 100 lokaler, totalt ca 260 000 m2.

Som produktions Controller på Vattenfall AB hade jag 5 controllers som rapporterade till mig och jag ansvarade för rapporteringen för hela Vattenfalls produktion på 13 miljarder SEK.

Nøkkelkompetanse

Speciellt intresse och läggning för effektivisering av arbetsprocesser.

Annen erfaring, tillitsverv, interesser etc.

Jag har erfarenhet av styrelsearbete och förtroendeuppdrag samt politisk erfarenhet från kommun och kyrka.

Jag har erfarenhet av arbete i företag med engelska som koncernspråk och av förhandling på alla nivåer, liksom erfarenhet av arbete i Norge och Sverige.

Språk

  • Tysk
  • Svensk
  • Dansk
  • Norsk
  • Engelsk

Ønsker for neste jobb

Jag tar kortare och längre uppdrag. Speciellt intressant är det att täcka in arbetstoppar och vid rekrytering. Idealuppdraget är på 3-6 månader men jag tar såväl kortare som längre uppdrag. Jag kan eventuellt tänka mig att det efter en inhyrning på minimum 6 månader kan fortsätta i en fast anställning

Kommentarer

Lämna ett svar