Prislista – Stockholm, Uppsala, Mälardalen, Kiruna, Luleå, Piteå, Västerås, Enköping, Bålsta, Sigtuna, Upplands-Bro, Umeå, Skellefteå

Pris eller kostnad för en överlåtelsebesiktning eller Jordabalksbesiktning är beroende av omfattningen av besiktningen och storleken på byggnaden som ska besiktas. Överlåtelsebesiktning kallas ibland husbesiktning eller köparbesiktning respektive säljarbesiktning. Vi besiktar i hela landet med tyngdpunkt på Länen Stockholm, Uppsala,  Västmanland, Norrbotten och Västerbotten.

NYHET!

Vi börjar med besiktning av bostadsrätter. Till skillnad från en besiktning av en fastighet (villa, sommarstuga, torp mm) så har man som köpare av en BRF ytterligare en part att ta hänsyn till utöver säljaren, dvs Bostadsrättsföreningen. Vi granskar BRF årsredovisning och jämför den med skick på Bostadsrättsföreningens byggnader och då främst trappuppgångar, fasader och tak. Vi är ensamma om att erbjuda denna besiktning med kvalificerad personal dvs som är såväl utbildad ekonom och utbildad byggnadsingenjör samt har mer än 10 års erfarenhet inom området.

OBS! Vi har tillgängliga tider. Ring 0701 700 425 för en tidsbokning

Prislista 2021-03-06

Överlåtelsebesiktning och Jordabalksbesiktning

Nivå 1   Okulär överlåtelsebesiktning, SBR standard (inga provhål eller mätningar). Den kan kombineras med en Dolda Fel försäkring. Här ingår det 2 timmar besiktning vilket räcker till ett normalt hus. Om tiden inte räcker till för att huset tar ovanligt lång tid så besiktningsmannen lägga till tid á 950:- per timme.              6 500:-  

Vi har genom SBR möjligheten att erbjuda ett dolda fel försäkringspaket för säljare/köpare som har gjort sina besiktningar genom en SBR-Godkänd besiktningsman som arbetar enligt SBR Modellen.

Försäkringen erbjuds i två format, antingen STANDARD eller PLUS.

STANDARD omfattning & pris:

Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr
Premie: 7 350kr / 8 350kr

* Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19 i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).

Försäkringen omfattar även rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem i samma utsträckning som ovan.

PLUS omfattning & pris: 
Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr
Pris: 9 350kr / 10 550kr

Nivå 2                      Med kontroll av konstruktion (hål tas upp och riskkonstruktioner kontrolleras, OBS! Återställning efter håltagning ingår ej). Den kan kombineras med en Dolda Fel försäkring se ovan. Här ingår det 3 timmar besiktning.  Om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.                                                                                        11 500:-  milersättning tillkommer med 50 kr milen

Nivå 3       Som nivå 1 samt kontroll av konstruktioner och åtgärdsförslag (väljs på plats ex om besiktningsmannen berättar att han noterar avvik som kommer att presenteras i riskanalys eller fortsatt teknisk utredning, eller om köpare/säljare så önskar/beställer). Här ingår det 3 timmar besiktning. Kunden bestämmer vilka punkter som ska prioriteras och om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.               12 500:-   milersättning tillkommer med 50 kr milen

 

Nivå 4       Som nivå 3 men med tillägg av okulär kontroll av el, VVS, ventilation samt fuktindikation i våtrum, mätning fuktkvot i vind och krypgrund, mätning relativ fuktighet och CO2 i rumsluft i vardagsrum eller kök. Uppmätning av bostad (om så önskas och ritning finns tillgänglig), prioritering av åtgärder som framkommit och som återkommer i fortsatt teknisk utredning och riskkonstruktion.  Värmekamera används för att se om det är värmeläckage från fasad (enbart vid minusgrader). Här ingår det 4 timmar besiktning. Kunden bestämmer vilka punkter som ska prioriteras och om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.    15 500:-   milersättning tillkommer med 50 kr milen

 

Nivå 5      Jordabalksbesiktning, besiktning enligt kraven på köpares undersökningsplikt i Jordabalken (Undersökningsplikten innebär ett långtgående ansvar från köparens sida att ta reda på så mycket som möjligt om fastighetens skick innan ett köp fullgörs. Plikten innebär att köparen inte kan åberopa sådana fel som han eller hon borde ha upptäckt vid en grundlig undersökning av fastigheten. Här ingår det vi hinner med under 4 timmar besiktning. Kunden bestämmer vilka punkter som ska prioriteras och om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.   15 500:-    milersättning tillkommer med 50 kr milen

 

Utredning/fördjupad undersökning efter en besiktning är utförd. Här ingår en timme om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.    5 000:-   milersättning tillkommer med 50 kr milen

 

Utredning utan en tidigare utförd besiktning, dvs vi besiktar det område vi avser utreda och utreder därefter . Om tiden inte räcker till kan besiktningsmannen ofta lägga till tid á 950:- per timme.     5 000:-  milersättning tillkommer med 50 kr milen

 

Vid en utredning/fördjupad undersökning via Fastighetshuset JSAN AB så lämnar byggnadsingenjören ut de prioriterade åtgärdsförslag som framkommit vid besiktningen och om det är möjligt även en uppskattad omfattning av arbetet

 

Besiktningsgenomgång på plats med kund (genomgång via telefon utförs ej)     2 000:-    milersättning tillkommer med 50 kr milen

 

Besiktningsgenomgång av annat besiktningsföretags besiktning                          6 000:-   milersättning tillkommer med 50 kr milen

 

Den som beställt besiktningen kan ringa besiktningsman utan kostnad upp till 6 mån efter utförd besiktning

Ombesiktning (Efter 6 mån)   5 000:- milersättning tillkommer med 50 kr milen

 

Besiktning av BRF      3 000:-   milersättning tillkommer med 50 kr milen

 

Om huset inte säljs/köps så måste man ändå betala hela summan för besiktningarna, gäller samtliga besiktningar!

Vid säljarbesiktning ska besiktningen betalas senast 60 dagar efter utförd besiktning och utan uppmaning, vid köparbesiktning senast 30 dagar efter utförd besiktning och utan uppmaning. Bg för inbetalning lämnas i uppdragsbekräftelsen och ses som avisering/faktura.

På Fastighetshuset är besiktningsmannen alltid byggnadsingenjör med mångårig erfarenhet av besiktningar och innehar giltig ansvarsförsäkring vars omfattning och förklaring bifogas i uppdragsbekräftelsen. Ansvarsförsäkring och ansvarsbegränsning ingår i samtliga besiktningarna.

För beställning ring mäklare eller Fastighetshuset på 0701 700 425

För besiktning under helger och kvällar efter 17 tillkommer 1 500 SEK inkl moms.

Kommentarer

Lämna ett svar