Statusbesiktning

En statusbesiktning är en kortare besiktning på en till två timmar i syfte att ge en överblick över bostadens status vad gäller yttertaket, väggar och grund samt riskkonstruktioner. Efter besiktningen vet ni som ägare eller köpare i stora drag vad som är att förvänta i form av åtgärder de närmaste 10 åren.
En statusbesiktning kan också avse status på viss byggnadsdetalj eller byggnadsdetalj och då görs grundlig besiktning av denna del. Tidsåtgången varierar med vad som ska undersökas och hur tillgänglig delen i fråga är.