Förbesiktning

En förbesiktning är att jämföra med en statusbesiktning med tillägg att punkter som en besiktningsman tar upp vid en överlåtelsebesiktning särskilt beaktas. Syftet är att kunna åtgärda mindre punkter innan överlåtelsebesiktningen och därigenom få färre anmärkningar i besiktningsprotokollet. Ett protokoll med få anmärkningar gör det lättare för en kund att bedöma huset och bör göra att fler är intresserade vilket normalt ger ett högre slutpris.

Man kan också göra en förbesiktning inför en slutbesiktning och det gör man av två anledningar. Den ena anledningen är att se vad som återstår av arbete för att få slutbesiktningen godkänd och dels för att du som köpare kan sätta press på slutbesiktningen genom att påpeka fel varvid besiktningsmannen får svårare att godkänna det som föregående besiktningsman påpekat. Det ger givetsvis dig som köpare även möjlighet att i lugn och ro förbereda dig på slutbesiktningen genom at du fått en bättre bild av vad som kommer att tas upp och vad du ska bevaka.