Länkar

Willies: Teknisk livslängd

Willies: Förklaring dolt fel. köpares och säljares ansvar och friskrivning

SVT-debatt: Mäklare försöker påverka besiktningsmannen

Dagens Nyheter: Dolda fel svåra att försäkra

Svenska trä: TräGuiden

Svensk byggtjänst: Fukthandbok

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: Riskkonstruktioner

Byggvärlden: Kritik mot tester av tätskikt

Byggvärlden: SP dömer ut svenska tätskikt

Träguiden: Fuktskydd – checklista

SVD: Akta för dolda fel

DI: Timell och oseriösa hantverkare

Regeringen: Radon, faror och lösningar

Strålsäkerhetsmyndigheten: Gränsvärden Radon

Villaägarna: Överlåtelsebesiktning

DN:  Husförsäkringen täcker inte alla vattenskador

Intressant masteruppsats om dolda felförsäkringar

12 av 20 Tätskikt läcker, Länsförsäkringar

Radon i Stockholms län

Vattenprover i egen brunn

Elsäkerhetsverket – du som ägare är ansvarig för elen i din fastighet

Fastighetsbesiktning.eu

Jordabalksbesiktning.se

Överlåtelsebesiktning.eu

Villabesiktning.eu