Riskkonstruktioner, känd riskkonstruktion

Vad är en riskkonstruktion eller som man ofta säger välkänd riskkonstruktion och varför är det större risk med den typen av konstruktion jämfört med en annan konstruktionslösning. 

Vi besiktningsmän ser lösningar som visat sig vara mer eller mindre alltid behäftade med fel Felet antingen finns vid besiktningstillfället eller så ser vi att det med största sannolikhet kommer att uppstå i framtiden.

Eftersom vi gör byggtekniska besiktningar och felen ofta är kopplade till fukt så kan man felaktigt tro att det inte finns andra typer av lösningar som kan betecknas som en känd riskkonstruktion. Men låt oss börja med att lyfta fram ett antal riskkonstruktioner kopplade till fukt.

Riskkonstruktioner är konstruktioner som erfarenhetsmässigt visat sig har förhöjda fuktvärden och fukt- och mögelskador. Vissa konstruktioner drabbas oftare än andra och betecknas därför som välkända riskkonstruktioner.  Exempel på sådana konstruktioner är betongplatta på mark med uppreglat eller flytande golv utan underliggande isolering, krypgrund, plintgrund, torpargrund, invändigt isolerade källarväggar, tilläggsisolerad vind och våtrum som utförts felaktigt, enstegstätade fasader osv.

Krypgrund, torpargrund och plintgrund är välkända riskkonstruktioner, 

Det torde vid detta laget vara allmänt känt att krypgrunder, torpargrunder och plintgrunder är riskkonstruktioner. De har alla samma grundläggande problematik men är ändå olika så låt oss börja från början och då den äldsta lösningen dvs torpargrunden.

Torpargrund

Torpargrund är en grund där de bärande ytter- och innerväggarna vilar på en stengrund. Det är normalt staplade stenar i olika storlek som det ligger liggande timmer på.

Det liggande timret är staplat upp så det bildar en eller flera våningsplan. När den nedersta våningens golv (trossbotten) byggdes så isolerades den med lerklining, kutterspån, mossa eller sand. Torpargrunden fungerade ”bra”. Eller rättare sagt hade mindre problem när den enda värmekällan för matlagning och uppvärmning var en eldstad i huset. Den varma murstocken gjorde att större delen av torpargrunden var så varm att det inte uppstod fuktrelaterade problem.

Nu när murstocken står kall så kondenserar fukt under huset eftersom grunden är ventilerad via ventiler eller sprickor mellan stenarna samt att fukt tränger upp via marken eller tränger in utifrån längs marken.  Isolerar man dessutom golvet blir det ännu mindre värme från huset som tränger ned i torpargrunden vilket ytterligare ökar fuktproblematiken.